stories

Stories about organising, society, philosophy and Central Europe.

The troubled relationship Hungary – Western Europe in EU

Hungary is accused of a democratic breakdown and reducing the freedom of the press. But at the same time the facts are often distorted by Western media in order to put Hungary in the dock. Why? I strongly suspect that there’s something fundamental going on in the undercurrent of the relationship. And for a better understanding I will take you through history in this article.

Geachte heer Geert Wilders

Met het reduceren van diversiteit tast u een fundament van onze democratie aan.
Wij staan zo lijnrecht tegenover elkaar. Dit geeft de neiging elkaar uit te sluiten. Met deze brief wil ik u juist uitnodigen met elkaar in gesprek te gaan om samen te bezien of patriottisme en diversiteit elkaar uitsluiten of dat we deze kunnen combineren.

Economy? It is the identity stupid!

How to interpret the victory of Trump? It might be seen as an attempt to restore the balance between the network society with open borders and the identity of a nation. What to do? Face the facts, try to understand and act ‘both/and’ instead of ‘either/or’.